ΙΔΟΥ Η ΑΚΥΡΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΓΑΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΠΗΔΑ ΣΕ ΑΓΑΜΟΥ