Ιερά Σύνοδος Και Αρχιεπίσκοπος

                                                                             
Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΤΩΝ Γ.Ο.Χ.
ΚΚ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α'
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ Κ ΠΑΣΗΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ ΚΚ ΓΕΡΜΑΝΟΣ


Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΜΗΘΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ Κ ΠΑΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ  ΚΚ ΔΑΝΙΗΛ 


Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΚ 'MΑΞΙΜΟΣ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΚ ΚΑΛΙΣΤΟΣΟ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΚ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣΟ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΗΛΕΙΑΣ Κ ΠΑΣΗΣ ΓΟΡΥΤΣΗΣ ΚΚ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ Κ ΠΑΣΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ
ΚΚ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

         Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΚΚ  ΣΠΔΥΡΙΔΩΝ 

ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΕΥΡΙΠΟΥ ΚΚ ΛΟΥΚΑΣ

Η  ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ  ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ