Ιερά Σύνοδος Και Αρχιεπίσκοπος

                                                                             
Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΤΩΝ Γ.Ο.Χ.
ΚΚ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α'

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΜΗΘΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ Κ ΠΑΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ  ΚΚ ΔΑΝΙΗΛ 


Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΚ 'MΑΞΙΜΟΣ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΚ ΚΑΛΙΣΤΟΣΟ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΚ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣΟ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΗΛΕΙΑΣ Κ ΠΑΣΗΣ ΓΟΡΥΤΣΗΣ ΚΚ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ


Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ AΦΡΙΚΗΣ ΚΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


         Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΚΚ  ΑΝΘΙΜΟΣ


Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΚ ΜΙΧΑΗΛ


ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ   ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΣΙΚΕΛΙΑ Κ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΚΚ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ