ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021


                Έν Αθήναι Πρωτοχρονιά 2021
                 Άριθμ. Πρωτ. 456      

   
                             ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                                                  ΤΩΝ ΓΟΧ  ΚΚ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Α

                       

ΑΓΑΠΗΤΑ ΤΕΚΝΑ ΕΝ ΚΥΡΙΟ ΠΕΦΙΛΙΜΕΝΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟ ΘΕΟΝ ΠΟΥ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕ ΝΑ ΕΥΧΗΘΩ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΙΛΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ  ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ  ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΥΣ  ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΑΠΕΙΛΗΣ .ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΥΜΩΝ ΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΝ ΚΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΥΜΩΝ ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2021 ΝΑ ΕΙΝΑΙ EΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟ ΣΕ ΘΕΑΡΕΣΤΑ ΕΡΓΑ.

ΥΓ: ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ Η ΜΟΝΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΕΔΩ. ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ


         Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Κ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕ   ΓΟΧ
                                                  ΚΚ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΚ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ


Εν Αθήναι 25 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 455

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καὶ περιπόθητα,Ἀληθῶς ἐφωτίσθησαν τὰ σύμπαντα διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἔγινεν τὸ ταπεινόν σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ ὁ χῶροs  ἀπ’ ὅπου ἀνέτειλεν ὁ  Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, διαλύων τὰ ζοφώθη σκότη τῆς εἰδωλολατρείας καὶ τῆς κυριαρχίας τῶν παθῶν. Ἔδωσε δὲ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἐκουσίως πιστεύουν εἰς Αὐτόν, τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθοῦς Θεογνωσίας καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας ἀπὸ τὰ πάθη. Τὰ πάθη παρομοιάζονται πρὸς τὰ ἄγρια θηρία τοῦ δρυμοῦ, τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ σκότους διὰ νὰ ἁρπάσουν τὴν λείαν των. Ὅταν ἀνατέλει ὁ ἥλιος, τότε τά θηρία κρύπτονται εἰς τὰς φωλεάς των: «ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ· ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ (...) ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν καὶ εἰς τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται.» (Ψαλμ. ΡΓ’ 20, 22). Διὰ τοῦτο καὶ εἰς τὰς ψυχάς τῶν δικαίων, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ φῶς τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν φυγαδευθεῖ τὰ πάθη.

Αγαπητά τέκνα εν Κυρίῳ, οι ημέρες που διάγωμεν είναι δύσκολες και πονηρές και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην πέφτουμε θύματα εξαπάτησης. Εδώ και πολύ καιρό υπάρχει μια παραθρησκευτική ομάδα ανθρώπων που εξαπατούν με τον μανδύα των Ιερέων και των Αρχιερέων. Ηγείται ένα πρώην μοντέλο που σε όλους σας είναι αρκετά γνώριμο, με το όνομα Παρθένιος. Να διαβεβαιώσω τους ευσεβείς Χριστιανούς οτι η κανονική ιερά σύνοδος που ηγούμαι εγώ δεν έχει καμία σχέση και έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη ούτε αναγνωρίζει αυτούς ως Ιερείς και Αρχιερείς και παραμένω ο μόνος νόμιμος και κανονικός Αρχιεπίσκοπος. Παρακαλώ τους πάντες να είναι επιφυλακτικοί με τους Ιερείς και τους Αρχιερείς της γνησίας εκκλησίας και όχι με ανθρώπους που προσπαθούν πίσω από το ματωμένο ράσο των κληρικών να κρύψουν πάθη και πονηρείες.   Δια αυτό και ημείς θα πρέπει να είμαστε άγρυπνοι φρουροί του Ευαγγελίου. Όπως ο μέγας και σεπτός Βασίλειος να ορθοτομούμε πάντοτε την πίστη μας προς τον Χριστό. Να μην αφήνουμε αιρετικούς και κακό-ορθοδόξους να πλήξουν την Πίστη μας. Δια αυτό και εμείς ως καλοί Χριστιανοί και ως άνθρωποι κατ' εικόνα και ομείωση του Θεού θα πρέπει να ψάλωμεν μεγαλοφώνως δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία, όπως και εμείς ψάλαμε αυτόν τον εορταστικό ύμνο στη Χριστού θεία γέννηση. Ευχόμαστε δε τη δια του σωτήριου έτους 2021 ερχόμενο να χαρίζειν υγείαν, μακροημέρευσην, αγάπη και εργασία στους αδερφούς μας, και να μην υπάρχει κανένας πτωχός άνθρωπος στον κόσμο.

Εν έτει σωτηρίῳ , 2020 νέον 7 κ 25 Δεκεμβρίου


Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 
AΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ Κ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΚ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  Ά

 


Εν Αθήναις, 27 Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 356

ΕΓΚΎΚΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κκ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Τέκνα μου αγαπητά και πεφιλημένα, διανύοντας την Αγία και  Μεγάλη Τεσσαρακοστή θα ήθελα να θίξω τρία φλέγοντα θέματα που με απασχολούν:
Όπως πάντοτε σας μιλώ με ειλικρίνεια και αγάπη και αυτή την ίδια ώρα θα σας μιλήσω με την ίδια ειλικρίνεια και αγάπη.
Είναι η νόσος των τελευταίων ημερών (Κορωνοιός) η οποία απασχολεί χιλιάδες κόσμο αν θα μεταβεί σε ναούς και αν θα μεταλάβει των Αγίων Μυστηρίων ή όχι. Θα ήθελα να σας πω ότι καμία νόσος δεν θα αποτρέψει τους ευσεβείς Χριστιανούς από το να μεταλάβουν τα Αγία Μυστήρια. Αντιθέτως, οι χλιαροί την πίστη τους θα βρουν χιλιάδες δικαιολογίες. Αναρωτιέμαι πόσοι από αυτούς έχουν ακράδαντη τη Πίστη στον Θεό. Εγώ θα παρακινήσω εσάς παιδιά μου να πίνετε Μεγάλο Αγιασμό και Τετάρτες και Παρασκευές να κοινωνάτε τα Προαιγιασμένα Δώρα. Και τότε δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. 
Δεύτερον θέμα και φλέγοντα την ψυχήν μου, είναι αυτό που φέραμε νωρίτερα την 25η Μαρτίου, όπου σαν καλοί και ευσεβείς Χριστιανοί ενώ λιθοβολούμε χιλιάδες ανθρώπους στα νησιά και υβρίζουμε μικρά παιδιά μετά πάμε στην Εκκλησία και κάνουμε τους Μεγάλους Σταυρούς. Σε συνέχεια του άνωθεν προσθέτω την κατάληξη της Ελληνικής Σημαίας στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο Facebook, όπου έχει καταντήσει κουρέλι καθώς τη σέρνουν απο δω και απο κει!!!
Φυσικά οι κατακριτές μου θα φροντίσουν τον λόγον μου αυτόν να τον παραποιήσουν, αλλά θα ανατρέξω στο Ευαγγέλιο και θα πω τις εξής κουβέντες όπως τις αναφέρει η Ευαγγελική Περικοπή και οι Μακαρισμοί: "Μακάριοι οι ειδόντες και πιστεύσοντες" , "Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι", " Μακάριοι οι πραείς οτι αυτοί κληρονομήσουσι την γη","Μακάριοι οι ελεήμονες οτι αυτοί ελεηθήσονται" !!!!
Αυτό είναι ένα θέμα που κάποιοι μεμονωμένοι και ανεγκέφαλοι άνθρωποι δημιουργούν και φυσικά γνωρίζουμε από που ορμώμενοι. Για αυτά τα είδους μορφώματα έχω εξαγγείλει από τον Θρόνο μου και τα κηρύγματα μου ότι δεν θα γίνω φερέφωνο των κάθε επικίνδυνων ιδεών. Θα ήθελα πολλά να αναφέρω αλλά θα παραμείνω με αυτά τα ολίγα περί αυτών. 
Τρίτον και μεγάλον θέμα: Θα σας μιλήσω ως ο πατέρας που όλοι αγαπάτε. Χιλιάδες κόσμος αυτόν τον καιρό περνάει δυσκολίες, κακουχίες αλλά το σπουδαιότερον και βασικόν τούτες τις ημέρες είναι να προσευχηθούμε για τους χιλιάδες ασθενείς σε νοσοκομεία και κλινικές και ιδρύματα...
Η νηστεία μας θα μας σώσει όταν τα κάνουμε τρία πράγματα  : μετάνοια (εξομολόγηση), ελεημοσύνη και Θεία Κοινωνία!!! 
Ακολουθώντας αυστηρά το Πάτριον και Ορθόδοξον Ημερολόγιον, οι νεοτερισμοί δεν έχουν καμία θέση!! Αυστηρά να ακολουθούμε τις εντολές των Πνευματικών και θα πορευόμαστε προς τον λιμένα του Σωτήρος Χριστού.  
Καλό και Ευλογημένο το υπόλοιπο της Αγίας Σαρακοστής.

Ο Μεταπατρικόν Ευλογιών ο Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών κ πάσης Ελλάδος των Παλαιοερτολογιτών Γ.Ο.Χ 
ΚΚ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α΄