Κοιμημένοι Αρχιεπίσκοποι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΥΡΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Α'
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ
                                               
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΓΟΧ ΑΚΑΚΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΓΟΧ
ΚΥΡΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ
              Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΒΟΙΟΤΙΑΣ ΚΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

    Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΠΑΤΡΩΝ Κ ΠΑΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                            ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ   ΚΥΡΟΣ  ΔΩΡΟΘΕΟΣ
                                                             

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ  ΚΥΡΟΣ  ΓΕΡΜΑΝΟΣ  Β'.

             
  
           
         Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΓΟΧ
ΚΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΟΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΟΣ ΚΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΗΛΕΙΑΣ ΚΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣΟ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚYΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ