Κοιμημένοι Αρχιεπίσκοποι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΥΡΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Α'
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ
                                               
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΓΟΧ ΑΚΑΚΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΓΟΧ
ΚΥΡΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ

                                  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΗΒΩΝ Κ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
                                                      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ   


                                  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΠΑΤΡΩΝ Κ ΠΑΣΗΣ ΠΕΛΕΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΥΡΟΣ  ΔΩΡΟΘΕΟΣ
                                                               ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ   

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΚΡΙΔΟΣ,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ 
ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΥΡΟΣ  ΓΕΡΜΑΝΟΣ  Β'.

             
  
                    
      
         Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΓΟΧ
ΚΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΟΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΟΣ ΚΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΗΛΕΙΑΣ ΚΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣΟ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚYΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ