Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΗΣ    ΛΕΕΙ   ΖΗΤΩ  ΤΟ   ΕΘΝΟΣ    ΑΙΣΧΟΣ  ΣΕ   ΑΥΤΟΥΣ   ΠΟΥ  ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ  ΤΟ  ΑΙΓΑΙΟ  ΚΑΙ  ΔΕΝ  ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ  ΤΗΝ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ                                                                              
                                       ΧΡΟΝΙΑ    ΠΟΛΛΑ